Roger Pàmies Fabra roger
Loading Heatmap…

roger opened issue roger/bashscripts#5

Que els scripts de rkh i chk mantinguin una variable de incidencies detectades i sols notifiquin quan hi ha diferent nombre d'incidencies

2 months ago

roger opened issue roger/bashscripts#4

Que l'script de unbin_ip per a fail2ban permeti escollir el host remot i el jail segons el nombre de parametres

2 months ago

roger commented on issue roger/bashscripts#3

Crear script que notifiqui i desi un informe smartctl del disc principal

https://gist.githubusercontent.com/jakeobsen/7015c5bfc1860d829fb6389dc1042c9e/raw/bc5b3a3072161323b9e6255615fb8af141ebfede/smartreport.sh

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

  • 56646e8083 set PATH to make sure find all commands when execute script from crontab

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

2 months ago

roger opened issue roger/bashscripts#3

Crear script que notifiqui i desi un informe smartctl del disc principal

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

2 months ago

roger closed issue roger/bashscripts#2

scan chk and rkh send out to log and notification with number of issues (lines)

2 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

2 months ago

roger opened issue roger/bashscripts#2

scan chk and rkh send out to log and notification with number of issues (lines)

2 months ago

roger closed issue roger/bashscripts#1

Crear script per detectar actualitzacions i enviar una notificació

2 months ago

roger created branch dev in roger/bashscripts

2 months ago

roger pushed to dev at roger/bashscripts

2 months ago

roger pushed to main at roger/rolls-calculator-template

4 months ago

roger created repository roger/rolls-calculator-template

4 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

8 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

8 months ago