Roger Pàmies Fabra roger
roger pushed to master at roger/bashscripts 2024-05-02 10:56:55 +02:00
bb3e2ac6ec add backup of nextcloud dir
roger pushed to master at roger/bashscripts 2024-05-02 10:56:26 +02:00
0262d93deb integrate gotify notification commands
roger pushed to master at roger/bashscripts 2024-03-26 12:32:54 +01:00
03351da5a0 minor improvements
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-12-07 23:22:49 +01:00
9907ccef25 new script backup gitea, unban with remote f2b and update README
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-11-30 23:17:24 +01:00
297c047dc9 remove compromised variables values
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-11-30 23:12:36 +01:00
10e235ab0b new nextcloud backup script with no dependencies
roger opened issue roger/bashscripts#5 2023-08-01 09:43:07 +02:00
Que els scripts de rkh i chk mantinguin una variable de incidencies detectades i sols notifiquin quan hi ha diferent nombre d'incidencies
roger opened issue roger/bashscripts#4 2023-07-26 01:32:28 +02:00
Que l'script de unbin_ip per a fail2ban permeti escollir el host remot i el jail segons el nombre de parametres
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-26 01:04:56 +02:00
56646e8083 set PATH to make sure find all commands when execute script from crontab
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-26 00:43:53 +02:00
d6900f9e35 set correct logs permissions
roger opened issue roger/bashscripts#3 2023-07-25 18:46:33 +02:00
Crear script que notifiqui i desi un informe smartctl del disc principal
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-25 18:41:56 +02:00
b672496f67 missing sudo into logger
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-25 18:39:43 +02:00
8fe4e56c04 minor changes
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-25 17:20:14 +02:00
4323a3940d version to use environment variables
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-21 10:30:20 +02:00
f42eddacbb done #2
roger closed issue roger/bashscripts#2 2023-07-21 10:30:18 +02:00
scan chk and rkh send out to log and notification with number of issues (lines)
roger pushed to master at roger/bashscripts 2023-07-20 12:52:20 +02:00
3404a130c0 improve scan scripts
roger opened issue roger/bashscripts#2 2023-07-20 11:58:59 +02:00
scan chk and rkh send out to log and notification with number of issues (lines)
roger closed issue roger/bashscripts#1 2023-07-20 11:55:56 +02:00
Crear script per detectar actualitzacions i enviar una notificació