Roger Pàmies Fabra roger
Loading Heatmap…

roger opened issue roger/bashscripts#1

Crear script per detectar actualitzacions i enviar una notificació

2 weeks ago

roger opened issue roger/nextcloud-backups#3

Ajuntar scripts incremental i total

2 weeks ago

roger opened issue roger/nextcloud-backups#2

Convertir els logs a html

2 weeks ago

roger opened issue roger/nextcloud-backups#1

Utilitzar fitxer de configuració per les variables dels scripts

2 weeks ago

roger pushed to master at roger/nextcloud-backups

  • 0953ca28c9 change date to backup total folder on remote filesystem

2 weeks ago

roger pushed to master at roger/nextcloud-backups

4 weeks ago

roger pushed to master at roger/nextcloud-backups

4 weeks ago

roger pushed to master at roger/nextcloud-backups

4 weeks ago

roger created repository roger/nextcloud-backups

4 weeks ago

roger transferred repository s7/bashscripts to roger/bashscripts

4 months ago

roger pushed to master at roger/bashscripts

4 months ago

roger created branch master in roger/bashscripts

4 months ago

roger created repository roger/bashscripts

4 months ago