Ajuntar scripts incremental i total #3

Open
opened 10 months ago by roger · 0 comments
Owner
  • Utilitzar paràmetres per tal de discriminar si incremental o total
  • Fer l'ús de paràmetres obligatori i obtenir ajuda per l'usuari via cli
  • En cas de backup total no incloure llista de fitxers sincronitzats ja que es massa gran (posar un resum final i prou)
* Utilitzar paràmetres per tal de discriminar si incremental o total * Fer l'ús de paràmetres obligatori i obtenir ajuda per l'usuari via cli * En cas de backup total no incloure llista de fitxers sincronitzats ja que es massa gran (posar un resum final i prou)
roger added the enhancement label 10 months ago
Sign in to join this conversation.
No Milestone
No Assignees
1 Participants
Notifications
Due Date

No due date set.

Reference: roger/nextcloud-backups#3
Loading…
There is no content yet.